Sportwijk Opwijk


Opwijkse sportclubs houden Sportwijk boven de doopvont


Sportwijk is een groepering van Opwijkse sportverenigingen die gezamenlijk de Opwijkse sportclubs wil vertegenwoordigen en hun belangen behartigen.

De groepering heeft niet tot doel de Opwijkse Adviescommissie Sport te vervangen, maar wil initiatieven vanuit de clubs zelf stimuleren, samenwerking tussen de clubs aanmoedigen en hun specifieke expertise delen.

Doelstellingen

De groepering stelt zichzelf een aantal concrete doelstellingen:

     De belangen van de sportbeleving in Opwijk in het algemeen behartigen

     De samenwerking tussen de sportclubs stimuleren.


Zo werken basketbalclub BCO en voetbalclub EMO heden al samen om de G-sport in Opwijk verder uit te bouwen.

Een samenwerking die door iedereen als zeer constructief en verrijkend ervaren wordt. Beide clubs zoeken ook toenadering tot andere clubs om dit initiatief nog verder uit te werken


De clubs onderzoeken of er een gezamenlijk Multimove project kan worden gestart?

Recreatieve omnisport voor 50 plussers aanbieden?

Eventueel het aankoopbeleid voor kledij en materiaal in de toekomst gezamenlijk bekijken.

Actieve betrokkenheid bij sportinvesteringen; expertise inbrengen via adviesverlening

Leefbaarheid van de Opwijkse sportclubs garanderen dmv overleg met gemeente

Adviesverlening bij concessie- en huurtarieven. Huur- en concessie kosten voor Opwijkse sportclubs dienen gewaardeerd te worden in het licht van dienstverlening aan de Opwijkse sporters en niet aan een markttarief dat voor iedere derde partij zou gelden.


Oplossingen zoeken mbt onbeschikbaarheid sportzalen wegens niet-sportactiviteiten. Sportwijk is van oordeel dat een beter gebruik van sportinfrastructuur mogelijk is. Gebruik van een reeds overbezette sporthal voor niet-sportactiviteiten dient vermeden te worden. Niet-sportactiviteiten dienen geweerd te worden van sportvelden of sporthallen. Er zijn genoeg alternatieven in Opwijk om niet-sportactiviteiten een stek te geven zonder daarbij de sportinfrastructuur te blokkeren voor de sportclubs.

Actieve betrokkenheid bij concrete uitwerking sportinvesteringen

Sportwijk is van oordeel dat er te weinig budget naar sport gaat in Opwijk. I.p.v. dure onderzoeken te voeren en studiebureaus aan te stellen kan er veel geld bespaard worden door actieve deelname van de sportclubs in het beleid.

Adviesverlening inzake de realisatie van sportinfrastructuur en specifiek inzake de bouw van een nieuwe sporthal; suggesties inzake ontwerp; deelname aan werfvergaderingen. Sportwijk stelt graag haar expertise ter beschikking om tot een zo kwalitatief mogelijk concept te komen voor de bouw van een nieuwe sporthal. Hoog tijd dat er vooruitgang geboekt wordt in Opwijk

Mee uitwerken van een nieuw sportbeleid in Opwijk. Het creëren van een sportvisie en -beleid door er actief te mogen aan meewerken. Net zoals het motto dat in Opwijk vaak gehanteerd wordt voor cultuur wil Sportwijk het motto “Er kan niet genoeg sport zijn in Opwijk” deel laten uitmaken van het DNA van onze gemeente.


De Opwijkse sportverenigingen hebben reeds bewezen dat ze vanuit een sterke organisatie mooie prestaties kunnen neerzetten, leidend tot mooie resultaten in reguliere competities, provinciale en nationale bekers, zelfs tot internationale successen. Dit alles binnen een familiale, gemoedelijke omgeving van de diverse sportverenigingen.


Er zijn meer dan 2000 sporters actief in Opwijk en een veelvoud daarvan aan supporters, vrijwilligers en sympathisanten.

Sportwijk doet hierbij ook een warme oproep aan andere Opwijkse sportverenigingen, individuele sporters om deel te nemen aan ons initiatief.


Contacteer Sportwijk via info@sportwijkopwijk.be of www.facebook.com/SportwijkOpwijk


Ook sportief Opwijk, Sportwijk bruist.


Namens Sportwijk :

Jean Van Nuwenborg, BC Opwijk

Christophe De Vis, BC Opwijk

Maarten-Jan Aelbrecht, JudoNijdrop Opwijk

Mario Matthys, EMO Opwijk

Lieven Rampelberg, Volley Opwijk

Jeroen Van Lier, Volley Opwijk

Klaartje Vanwymelbeke, Tennis - Padel Diepenbroek Opwijk

Serge Pitet - Brussel Opwijk

Brussel Opwijk